Procedura przed wyjazdem

Kategoria: Erasmus
Opublikowano: czwartek, 03, lipiec 2014 09:04
agnieszka
Odsłony: 3824

         Kilka ważnych aspektów, zanim wyjedziesz na stypendium.

 

       Jeśli już przeszedłeś pomyślnie rekrutację na stypendium Erasmusa i znalazłeś się na liście wyjeżdżających, czeka Cię jeszcze dopełnienie pewnych niezbędnych formalności. Pierwszy krok to prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: international.uni.wroc.pl/rejestracjaDokładnie wypełniony formularz z naklejonym zdjęciem (zdjęcie można również dodać w formie elektronicznej w trakcie wypełniania formularza) należy dostarczyć jak najszybciej do Biura Współpracy z Zagranicą w Gmachu Głownym UWr (dalej BWM).

 

       Learning Agreement (Porozumienie o Programie Zajęć) jest najistotniejszym dokumentem związanym z wyjazdem na stypendium Erasmusa. Jest to plan wybranych przez Ciebie przedmiotów, które będziesz realizować na uczelni zagranicznej. Wyboru zajęć należy dokonywać na podstawie oferty przedmiotów zamieszczonych na stronach www uczelni przyjmującej. Informatory niektórych uniwersytetów są udostępniane do wglądu w BWM. Ułożony przez Ciebie program studiów musi zostać oficjalnie zatwierdzony, czyli podpisany przez Koordynatora w CSNE. Przy układaniu Learning Agreement pamiętaj, że na kierunku Dyplomacja Europejska obowiązują tzw. efekty kształcenia, które skutkują tym, iż w poszczególnych semestrach są przedmioty obowiązkowe, jakie musisz zaliczyć na UWr, nawet jeśli przebywasz zagranicą. Przedmioty te zaznaczone są w programie studiów i może znaleść je TUTAJ.

 

        O ile jest to możliwe, staraj się tak dobrać przedmioty na uczelni zagranicznej tak, aby były one podobne do tych, które są obowiązkowe do zaliczenia na semestrze, na którym wyjeżdżasz. Jeśli nie będzie to możliwe, po powrocie ze stypednium będziesz miał/a dwa semestry na zaliczenie tych przedmiotów. Kopię wypełnionego i podpisanego przez Koordynatora Learning Agreement należy przedłożyć w BWM w chwili podpisywania kontraktu studenckiego przed wyjazdem na stypendium.

 

      Po wypełnieniu Learning Agreement zostają Ci jeszcze jeden dokument do wypełnienia - Deklaracja studenta. Zobowiązanie do rozliczenia Programu ERASMUS + (do pobrania). Na tym dokumencie, wpisujecie Państwo wszystkie przedmioty, które musicie zaliczyć na kierunku Dyplomacja Europejska, podczas waszej nieobecności, tzw. przedmioty obowiązkowe. Jeśli na uczelni zagranicznej znajdziecie przedmioty odpowiadające przedmiotom obowiązkowym, nie wpisujcie ich do deklaracji. Czas na przesłanie koordynatorowi Erasmus+ w CSNE podpisanej i ostatecznej wersji deklaracji macie do 10 listopada (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 10 kwietnia (wyjazd w semestrze letnim). 

 

    Osoby, które mają do zaliczenia dużo przedmiotów obowiązkowych, mogą skorzystać z opcji eksternistycznego zaliczenia niektórych z nich, żeby mniej zostało do zaliczenia po powrocie. Należy wtedy wypełnić wniosek o zaliczenie eksternicztyne (do pobrania). Zaliczenie eksternistyczne wymaga kontaktu z prowadzącym dany przedmiot i ustalenia z nim sposobu zaliczenia przedmiotu (np. prace pisemne wysyłane mailem podczas pobytu na Erasmusie itp.). Na zaliczenie przedmiotów w tym trybie macie czas do 31 maja (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 30 września (wyjazd w semestrze letnim). Jeśli decydujecie się na zaliczenie eksternistyczne jakiego przedmiotu, nie wpisujcie go do deklaracji studenta. Czas na przesłanie koordynatorowi Erasmus+ w CSNE podpisanej i ostatecznej wersji deklaracji macie do 10 listopada (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 10 kwietnia (wyjazd w semestrze letnim).