Naj­bar­dziej pożyteczne w życiu to włas­ne doświadczenie.

Walter Scott