Wysoką jakość kształcenia na kierunku Dyplomacja Europejska zagwarantują wykładowcy o uznanej renomie naukowej i szerokim spektrum wiedzy, kompetencji i doświadczeniu.