Ideą przewodnią kierunku jest interdyscyplinarność. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu prawa, historii, politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych.